Psychodietetyka i Coaching zdrowia

Psychodietetyka i Coaching zdrowia 1

Na czym polega porada psychodietetyczna?

Uzupełnienie kuracji dietetycznej o elementy psychologii ma na celu uświadomienie klientowi, iż istnieje związek między jego stanem emocjonalnym, a sposobem odżywiania. Ponadto nauczeniem rozróżniania głodu fizjologicznego od emocjonalnego, wszystko po  to, aby móc uwolnić tłumione emocje, odzyskać kontrolę nad jedzeniem.
Porada psychodietetyczna to praca z emocjami,  których efektem jest zajadanie problemów, szczególnie u tych osób, gdzie jedzenie jest reakcją na stres i metodą rozładowania napięcia.

Dla kogo ma zastosowanie?

Połączenie strategii dietetycznej i psychologicznej jest istotne u osób, które doświadczają trudności w trakcie redukcji masy ciała, oraz u tych którzy wielokrotnie odchudzali się bez oczekiwanego rezultatu, a także u osób zmagających się z zaburzeniami odżywiania tj. żarłocznością olbrzymią, zespołem jedzenia nocnego, bulimią, anoreksją.

Dietcoaching

Cenne narzędzie w pracy nad zmianą sposobu żywienia i stylu życia. Jest cyklem rozmów tzw. sesji coachingowych, w których klient przy wsparciu coacha odnajduje swoje zasoby, mocne strony i zmienia nawyki żywieniowe. To praca nad wzbudzeniem i utrzymaniem motywacji do zmiany.

Strategia coachingowa w obszarze żywienia ma na celu wspólne określenie celów, dotyczących pożądanego sposobu jedzenia oraz kroków potrzebnych do ich realizacji.  

Wyznaczone cele stają mapą, która umożliwia klientowi panowanie nad dietą, wagą  i emocjami w całym procesie zmiany, po to by na koniec sam mógł kontynuować wprowadzone schematy i rozwiązania w codziennych sytuacjach życiowych.